Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Lomná
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Lomná
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Lomná
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 29.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Lomná
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 03.07.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Lomná