Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Rybárske lístky

Vydávanie rybárskeho lístku

Mesto alebo obec na požiadanie vydajú rybársky lístok, oprávňujúca držiteľa na lov rýb.

Oblasti služieb