Základná škola s materskou školou Telefón: 043/ 557 22 43
E-mail: zs.lomna@orava.sk
Riaditeľ: Ing. Mgr. Marcela Ľubová

Lomná 36
02954 Lomná

Mesto/obec
Lomná