Materská škola Telefón: 043/ 5572 253
E-mail: mslomna@orava.sk
Riaditeľ: Ing.Mgr. Marcela Ľubová

Lomná 135
02954 Lomná

Mesto/obec
Lomná